Lachu!

​Lachu my baby sister. It was Lachu who for the first time taught me that I cannot always be pampered. So much bubbly that you will love her too.

Medium: Acrylic on Canvas 

ലച്ചു!

എന്റെ കുഞ്ഞനിയത്തി.”
ആദ്യമായിട്ട് ഞാനും ഒരു Serious വ്യക്തി എന്നു മനസ്സിലാക്കി തന്നത് ലക്ഷ്മി ആയിരുന്നു

Leave a Reply

×
×

Cart