തിരകളുടെ ചിറകടി ഉയരുന്ന കാൻവാസ് ...

അന്‍പതു സ്കൂളുകള്‍ പ്രവേശനം നിഷേധിച്ച കുട്ടി. സ്കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു …

കൈയടിക്കുക സിദ്ധാര്‍ഥിന്റെ ഓര്‍മശക്തിക്ക്...

അന്‍പതു സ്കൂളുകള്‍ പ്രവേശനം നിഷേധിച്ച കുട്ടി. 

Siddharth wows with his painting skills...

Siddharth can tell you the day of the week of any date in the past ten years…

An Asperger’s reflections on canvas

It is difficult for parents to bear the fact their child has difficulty in social interactions.

ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുമ്പോൾ വരയ്ക്കുന്നു;സിദ്ധാർഥ്...

2018 ജനുവരി 3 നു ദർബാർ ഹാൾ ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന..

ഒരു യോദ്ധാവിന്‍റെ ചിത്രപ്രദര്‍ശനം...

അന്‍പതു സ്കൂളുകള്‍ പ്രവേശനം നിഷേധിച്ച കുട്ടി. സ്കൂള്‍…

സിദ്ധാര്‍ഥിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍...

സിദ്ധാര്‍ഥ് എന്ന കുട്ടി എറണാകുളത്ത് പതിനൊന്നില്‍ പഠിക്കുന്നു….

സ്വപ്നങ്ങള്‍ക്ക് പരിമിതികളില്ലെന്ന്...

വിധി നൽകിയ പരിമിതികളെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ കൗമാരക്കാരൻ. …

Giving colour to his memories

An art exhibition by 16-year-old Siddharth Muraly Nair is going on at Durbar Hall…

മീ സിദ്ധാർഥ്...

എറണാകുളം ലേക്ക് ഷോറിലെ പാത്തോളജിസ്റ്റായ…

×
×

Cart