Young lady holding a baby

Another memory of my mom and me A dedication to all motherly figures whom I came across ! Medium: Acrylic on Canvas 

കുട്ടിയും അമ്മയും

ഞാനും അമ്മയും ആയുള്ള ഒരു ഓർമ്മ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നോളം അമ്മയെ േപാലെ കരുതൽ തന്ന എല്ലാർക്കും വന്ദനം

Leave a Reply

×
×

Cart